Telefon: ​29 36 00 79

Beboere med misbrugsproblematikker

I denne del af Hedegaard bor der mennesker som er lettere udviklingshæmmede / sent udviklede og som har en misbrugsproblematik, i form af alkohol, medicin, euforiserende stoffer.

Beboerne er kendetegnet ved at have en baggrund / opvækst præget af svigt, skift, misbrug og vold. De har ofte en omskiftelig skolegang bag sig præget af mange nederlag. Deres funktionelle niveau er dårligere end de umiddelbart giver indtryk af.

De har store udfordringer især i forhold til deres kognitive formåen, og socialt har de svært ved at indgå i gruppesammenhænge samt i ustrukturerede situationer. Emotionelt kan de være følelsesmæssigt skadet, eller præget af angst, usikkerhed og utilstrækkelighed. De er ekstremt behovsstyret, og uden ret meget forståelse for sammenhæng mellem årsag og virkning, handling og konsekvens. Ofte optræder diagnoser som f.eks. ADHD, psykose, depression eller lignende stemningspåvirkede sygdomme.

Motivationen for at stoppe misbruget er ofte situationsbestemt og svingende, da de sjældent har en dybere erkendelse / forståelse af hvordan det påvirker deres liv, muligheder og trivsel.

Mange af beboerne har en række behandlingstilbud / institutionsophold bag sig, og er ofte ”smidt” ud, fordi de har misbrugsproblematikker.

Beboerne kan være idømt en foranstaltning jf. straffelovens § 68 eller straffelovens § 69, eller kan være i risiko for at få en dom.

Alderskriteriet for målgruppen er mellem 17 og 35 år ved indskrivningen.

Pædagogisk tilgang og metodebeskrivelse

Vores vision er at støtte og hjælpe beboerne til en bedre tilværelse, hvor det ikke er stoffer, alkohol og kriminalitet der er det dominerende.

I samarbejde med beboeren og sagsbehandleren definerer vi mål og delmål. Beboeren og medarbejderne udarbejder sammen en behandlingsplan, hvor det defineres hvad der er beboerens og hvad der er medarbejdernes opgaver og ansvar.

Det er vigtigt at krav og forventninger stilles på et realistisk niveau i forhold til beboerens funktionsniveau, udviklingspotentiale og sociale baggrund.

Det vigtigste i forhold til at indsatsen lykkes er at der opbygges positive relationer mellem beboeren og medarbejderne, og at beboeren oplever accept og respekt fra medarbejderne. Beboerne har store funktionelle udfordringer, og motivationen til at ændre livssituationen vil ofte være svingende, ligesom misbruget i perioder vil dominere, - derfor er det vigtigt at medarbejderne overtid fastholder accepten og respekten for beboeren, og at der vedbliver at være fokus på, hvordan det igen og igen er muligt at foretage en U-vending tilbage til det positive spor.

Vi ved af erfaring, at når brugerne kommerer alt omkring dem ofte kaotisk og der er brug for stabilisering og udredning.

Derfor er væsentlige elementer i vores indsats:

  • Udredning både fysisk og psykisk. Vi har ansat medarbejdere som kan foretage neuro pædagogiske screening, og derudover har vi et tæt samarbejde med både misbrugsrådgivningen, egen læge, psykiatrien samt oligofreni klinikken i Risskov.
  • Kaosnedbringelse og stabilisering - Vi yder støtte og hjælp til at få styr på livet, det være sig i forhold til økonomi, netværk og familie, bolig, personlig hygiejne, konflikter i forhold til omgivelserne m.m.
  • Fokus på ressourcer, mål og evne til at udvikle hensigtsmæssige strategier og løsninger. Beboerne har ofte livslang erfaring med nederlag og problemfokus, derfor sætter vi i stedet fokus på hvilke ressourcer og evner der kan videreudvikles. Vi tager udgangspunkt i en forenklet udgave af konceptet ” På vej til et bedre liv” , som er en praktisk og struktureret trænings- og undervisningsforløb specifikt udviklet til mennesker med svære psykiske lidelser og misbrug.
  • Motivationen til at mindske eller komme ud af misbruget er ofte sporadisk og ambivalent. Ved at skabe orden i kaos, fysisk og psykisk stabilisering, evt.medicinering, samt etablere positive netværk, aktiviteter og succes oplevelser, bliver beboeren i stand til at se, at der kan være attraktive alternativer til misbruget ,hvorved der skabes grobund for en decideret misbrugsbehandling.
  • Familie og netværksarbejde. – Beboerne kommer oftest fra familier og netværk med store udfordringer, derfor yder vi en væsentlig indsats i forhold til at støtte beboeren i hvordan det er muligt at navigere og forholde sig til familien og netværket, så det bliver mindre konfliktfyldt og mere befordrende for en positiv udvikling.

Selve misbrugsbehandlingen vil ske i samarbejde med center for misbrug og kan blandt andet indholde : NADA, substitionsbehandling, meditation, massage, jeg-støttende samtaler, rollespil, fysiske aktiviteter.

Kontakt os

Har du brug for mere information, er du velkommen til at bruge nedenstående formular til at kontakte os.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
èn ledig plads
27-06-2019
Vi har pt. èn ledig plads
Læs hele nyheden
Hedegaard har nu til huse to steder.
01-11-2018
Vi har lejet et stort hus på adressen Industrivej i Skjern .
Læs hele nyheden
Foredragsholder om
01-08-2018
Vil i høre et spænde foredrag om " det at bo på et bosted", så kommer èn af beboerne på Hedegaard gerne og giver et oplæg.
Læs hele nyheden

Selvejende Institution Hedegaard​

CVR: 30293363 

Holstebrovej 92

6900 Skjern​

Telefon: 29 36 00 79

E-mail: info@botilbudhedegaard.dk​​