Telefon: ​29 36 00 79

Målgruppen

​Beboerne på Hedegaard er udviklingshæmmede eller sent udviklede, som ved indskrivningen er minimum 17 år . Vi har følgende plads typer jf. lov om social service § 66, stk1,nr5,  § 107,  §108 og §104.

​​

Behov for omfattende behandling

Beboerne har brug for omfattende behandling i et individuelt tilpasset døgntilbud. Mange af dem har haft en konfliktfyldt og kaotisk opvækst præget af mange skift og svigt.

Vores beboere har typisk en problemskabende adfærd, præget at psykiske og sociale vanskeligheder. De kan være tidligt følelsesmæssigt skadet med en forstyrret personligheds struktur og en behovs-styret, grænseoverskridende og til tider udadreagerende adfærd.

​Mange er tidligere anbragt

En del af Hedegaards beboere har været anbragt på institutioner, i plejefamilier eller i kriminalforsorgens regi. Målgruppen kan være i risikozonen for at begå kriminalitet, eller har begået kriminalitet og, som følge deraf blevet idømt en foranstaltnings dom, jvf. Straffelovens § 68.

Mød Kenneth, som bor på Hedegaard

Mød Lasse, som bor på Hedegaard

èn ledig plads
27-06-2019
Vi har pt. èn ledig plads
Læs hele nyheden
Hedegaard har nu til huse to steder.
01-11-2018
Vi har lejet et stort hus på adressen Industrivej i Skjern .
Læs hele nyheden
Foredragsholder om
01-08-2018
Vil i høre et spænde foredrag om " det at bo på et bosted", så kommer èn af beboerne på Hedegaard gerne og giver et oplæg.
Læs hele nyheden

Selvejende Institution Hedegaard​

CVR: 30293363 

Holstebrovej 92

6900 Skjern​

Telefon: 29 36 00 79

E-mail: info@botilbudhedegaard.dk​​