Telefon: ​29 36 00 79

Politik vedr. samarbejde med pårørende, forældre og netværk

​På Botilbud Hedegaard stræber vi efter at opnå et godt og positivt samarbejde med pårørende og netværk, samtidig med at vi respekter, at beboerne er voksne, myndige personer, som ikke altid ønsker familie og andre inddraget i deres liv.

Vi forsøger i mødet med især forældrene at vise den respekt, vi har for deres erfaringer og deres oplevelse af beboerens problemer, behov og muligheder. Men vores primære opgave er at støtte og guide beboerne i samspillet med forældre, pårørende og netværk, så deres interesser varetages bedst muligt, og samspillet bliver så positivt som muligt. I praksis handler det ofte om at hjælpe med at lave konkrete aftaler om besøg, tidspunkt, sted og indhold i samværet.

Familien er altid velkommen

Forældre og pårørende omtales altid med respekt, og vi har fokus på, at alle har de bedste intentioner og gør det bedste, de kan. Vi udviser respekt for beboernes baggrund, og vi er opmærksomme på, at beboerne ikke må blive klemt mellem forskellige normer og værdier hos henholdsvis forældre/pårørende og Hedegaard.

Vi opfordrer forældre og pårørende til at komme i huset, og de er velkomne til at overnatte, så længe de overholder husets regler og normer, når de er her. Vi holder også en årlig sommerfest, hvor vi inviterer de pårørende.

I forhold til beboernes øvrige netværk, kammerater og venner ønsker vi, at de kommer i huset. Vi forudsætter, at de er bevidste om, at de er gæster i andres hjem og derfor respekterer husets normer og regler. Vi støtter og guider beboerne i samspillet med kammerater og venner fra netværket, så samværet bliver så positivt som muligt for beboeren.

​​

Voksne beboere bestemmer selv

Hvis beboerne har behov for det, støtter vi dem i at opsøge, etablere og vedligeholde kontakten til netværkspersoner og pårørende, ligesom vi til tider også støtter beboerne i at sige fra overfor pårørende og netværkspersoner.

Beboer over 18 år bestemmer selv, om de ønsker, at deres pårørende deltager i f.eks. handleplansmøder, og hvis vi kontakter de pårørende, eller hvis de pårørende ønsker, at vi skal udtale os om forhold vedr. beboeren, sker det altid efter aftale med beboeren.

Vi evaluerer forløbet en gang om året, når vi udarbejder handleplan. Vi sender evalueringsskemaer til pårørende, og eventuelle nye tiltag og justeringer bliver beskrevet i personbeskrivelsen. Vi tager hensyn til fortrolighed og aktindsigt i forhold til at involvere de enkelte pårørende.

èn ledig plads
27-06-2019
Vi har pt. èn ledig plads
Læs hele nyheden
Hedegaard har nu til huse to steder.
01-11-2018
Vi har lejet et stort hus på adressen Industrivej i Skjern .
Læs hele nyheden
Foredragsholder om
01-08-2018
Vil i høre et spænde foredrag om " det at bo på et bosted", så kommer èn af beboerne på Hedegaard gerne og giver et oplæg.
Læs hele nyheden

Selvejende Institution Hedegaard​

CVR: 30293363 

Holstebrovej 92

6900 Skjern​

Telefon: 29 36 00 79

E-mail: info@botilbudhedegaard.dk​​