Telefon: ​29 36 00 79

Dagbeskæftigelsen

Dagbeskæftigelsen på Hedegaard bygger på følgende værdier:

  • Vi tror på at alle har brug for at føle, at der er brug for èn , og at den man er og det man laver har betydning for andre.
  • ​Vi tror på at aktivitet og beskæftigelse giver engagement, glæde og livskvalitet.
  • ​Vi tror på at vi gennem aktivitet og beskæftigelse er med til at skabe selvtillid, indsigt i egen formåen og begrænsning.
  • Vi respekterer og tager udgangspunkt i at enhver har sine egne forudsætninger, erfaringer og interesser.

Mål for dagbeskæftigelsen på Hedegaard:

  • ​At den er meningsgivende for brugerne.
  • ​At den er med til at give døgnrytme og struktur i hverdagen.
  • ​At den tager udgangspunkt i den enkelte beboers interesser, motivation, funktionsniveau og ambitioner.
  • ​At den medvirker til at skabe tilhørsforhold, ejerskab og ansvarsfølelse.
  • ​At den styrker brugerens identitetsfølelse og giver fornemmelsen af en arbejdsidentitet.
  • ​At beboernes arbejdsevner kan afprøves og, hvis det er muligt, styrkes.

Dagbeskæftigelsen er en selvstændig del af Botilbud Hedegaard. Det betyder man kan godt bo på Hedegaard, men ikke være i dagbeskæftigelse der, men man kan også godt være i dagbeskæftigelse på Hedegaard og så bo et helt andet sted. ​

Personalet i dagbeskæftigelsen er ligesom alle andre medarbejdere på Hedegaard, primært pædagoger, men især i dagbeskæftigelsen er det vigtigt, at man har andre håndværksmæssige eller praktiske færdigheder.​Medarbejderne er primært ansat i dagbeskæftigelsen, men har dog enkelte vagter i bo tilbuddet ligesom medarbejderne fra bo tilbuddet i kortere eller længere perioder kan køre projekter i dagbeskæftigelsen.

For at kunne motivere beboerne, for at kunne få ting til at ske, for at kunne foregå som det gode eksempel, skal medarbejderen i dagbeskæftigelsen have fokus på nærvær, kontinuitet og fokus. Det betyder at medarbejderne i dagbeskæftigelsen, som udgangspunkt ikke skal vare tage opgaver, som hører til i bo tilbuddet, f.eks. kontaktpersonsopgaver.

Dagbeskæftigelsen har ansvaret for beboernes beskæftigelse, uanset om den sker intern eller ekstern, lige som de har ansvaret for at der ved udarbejdelse af udviklingsplaner udarbejdes skriftlige indlæg omkring beboeren set i forhold til beskæftigelsessituationen.​Der deltager en medarbejder fra dagbeskæftigelsen i det årlige handleplansmøde, samt i Sofus møderne.

èn ledig plads
27-06-2019
Vi har pt. èn ledig plads
Læs hele nyheden
Hedegaard har nu til huse to steder.
01-11-2018
Vi har lejet et stort hus på adressen Industrivej i Skjern .
Læs hele nyheden
Foredragsholder om
01-08-2018
Vil i høre et spænde foredrag om " det at bo på et bosted", så kommer èn af beboerne på Hedegaard gerne og giver et oplæg.
Læs hele nyheden

Selvejende Institution Hedegaard​

CVR: 30293363 

Holstebrovej 92

6900 Skjern​

Telefon: 29 36 00 79

E-mail: info@botilbudhedegaard.dk​​