Telefon: ​29 36 00 79

Vores behandlingsforløb

Et behandlingsforløb på Hedegaard varer som regel mellem tre og syv år.

Forløbet er typisk delt op i forskellige faser:

  • ​​Indslusnings fasen, hvor vi skaber positive relationer mellem beboeren og medarbejderne, giver beboeren tryghed og sikkerhed for at vi kan rumme ham samt gør de observationer, som danner grundlag for det videre arbejde.
  • ​Afklarings- og planlægnings fasen, hvor vi arbejder med korte, intensive afklarings forløb. Gennem samtaler og opgaver finder beboer og personale i samarbejde frem til de ressourcer, erfaringer, kompetencer og begrænsninger, som præger beboerens handlemønstre og muligheder. Med udgangspunkt i denne viden udarbejder beboer og medarbejdere sammen en handleplan, som beskriver beboerens indsats og opgave og danner grundlag for personalets pædagogiske tilgang til beboeren.
  • Selve behandlings fasen, hvor vi arbejder med de mål og tiltag, som er beskrevet i handleplanen. I denne fase går beboerne på arbejde eller deltager i forskellige undervisningsforløb eller praktikophold, alt efter den enkeltes kompetencer.
  • ​Udslusningsfasen, hvor vi forbereder beboeren på at flytte til en mindre indgribende foranstaltning, og om nødvendigt hjælper med at gøre det nye sted klar til at modtage beboeren.
èn ledig plads
27-06-2019
Vi har pt. èn ledig plads
Læs hele nyheden
Hedegaard har nu til huse to steder.
01-11-2018
Vi har lejet et stort hus på adressen Industrivej i Skjern .
Læs hele nyheden
Foredragsholder om
01-08-2018
Vil i høre et spænde foredrag om " det at bo på et bosted", så kommer èn af beboerne på Hedegaard gerne og giver et oplæg.
Læs hele nyheden

Selvejende Institution Hedegaard​

CVR: 30293363 

Holstebrovej 92

6900 Skjern​

Telefon: 29 36 00 79

E-mail: info@botilbudhedegaard.dk​​