Telefon: ​29 36 00 79

Vores pædagogiske principper

​Beboeren som medspiller

Kernen i vores pædagogiske arbejde er relationen og det individuelt tilpassede forløb. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte beboers funktionsniveau, personlighed, erfaringer og motivation. Vi inddrager altid beboeren i at finde netop de aktiviteter og de løsninger, som giver selvtillid og øger beboerens ansvar i forhold til behandlingen. Målet er, at hver beboer engagerer sig i aktiviteter som arbejde, praktik eller kurser i hverdagen.


Vi arbejder systematisk med en pædagogisk tilgang, som er målrettet, analytisk og struktureret både i forhold til at kortlægge beboerens ressourcer og til at håndtere uhensigtsmæssig adfærd. Siden 2009 har vi således undgået enhver brug af magt overfor beboerne.

​​

Succes og konflikter er en del af hverdagen

Succes og oplevelsen af at kunne er mere givende end nederlag. Derfor handler hverdagen på Hedegaard om at få succes og om at løse fælles opgaver, som svarer til den enkeltes kompetencer og motivation.

Vi anerkender alle følelser og frustrationer – men vi accepterer ikke uhensigtsmæssig adfærd.


Konflikter skaber grobund for udvikling, derfor skal de mødes og håndteres på en ikke-konfronterende måde. Vi støtter beboerne i at vælge en adfærd, som forebygger konflikter.

​Tydelige relationer mellem beboere og personale

Det er vigtigt at relationen mellem personale og beboere er tydelig. Beboerne skal vide, at vi altid er der for dem. Samtidig er vi meget opmærksomme på at være personlige og ikke private i vores relation. Vi tager altid med beboerne, hvis de har brug for os, men vi er ikke venner.

​​

Sådan sikrer vi en systematisk tilgang

På Hedegaard arbejder vi med relationspædagogik. Vi bruger analysemetoden SOFUS til at sikre, at vi kommer rundt om det hele menneske. SOFUS står for Social Faglig Udviklingsstøtte.

 • Beboeren følger en individuelt tilpasset dagstruktur, der tilgodeser beboerens ressourcer og tager højde for begrænsninger.

 • Beboeren deltager så vidt muligt i individuelle aktiviteter som arbejde, sport, praktikophold eller kurser.

 • De beboere, der har behov for det, har fastlagte individuelle hjemmedage med indlagte og planlagte hjemmedagssnakke.

 • Hvert halve år skriver eller reviderer vi personbeskrivelser og handleplaner med mål.

 • Vi holder møde om handleplanen to gange om året for unge under 18 og en gang årligt for beboere over 18 år.

 • Hvis det er relevant for den enkelte beboer, foretager vi systematiske observationer med fokus på særlige punkter, for eksempel beboerens temperament, hygiejne, relationer til andre.

Sådan skaber vi succesoplevelser

På Hedegaard oplever vi de største succeser ved at anerkende beboernes følelser og kompetencer og møde dem positivt på deres individuelle funktionsniveau. Det gør vi ved at

 • inddrage beboeren i at finde aktiviteter, lægge planer og løse problemer.

 • give alle individuelle opgaver og udfordringer, der udspringer af hver enkelts interesser.

 • give beboeren ansvarsområder, der udspringer af kompetencer og interesser.

Sådan modvirker vi problemadfærd

I behandlingen på Hedegaard arbejder vi analytisk med beboernes individuelle problemadfærd. Al adfærd – også den problematiske - er en form for kommunikation, og vi arbejder med at finde frem til årsagerne, så vi kan hjælpe beboerne med at udvikle en mere hensigtsmæssig adfærd.

 • Vi anerkender alle følelser og frustrationer – men vi accepterer ikke uhensigtsmæssig adfærd.

 • Vi afstemmer forventninger og aftaler til den enkelte beboer.

 • Vi holder hver enkelt beboer ansvarlig for egne handlinger.

 • Vi laver nye aftaler med/for beboerne i fredstid.

 • Vi holder individuelle samtaler med alle om, hvordan de kan ændre deres adfærd.

 • Vi belønner positiv adfærd.

 • Vi tager på afklarings/behandlingsture, når det er nødvendigt.

Sådan løser vi konflikter

Konflikter skaber grobund for udvikling, derfor skal vi møde dem på en konfronterende, men ikke konfliktskabende måde.

På Hedegaard konfronterer vi beboernes uhensigtsmæssige adfærd, men anerkender samtidig beboerens følelser. Vi gør det tydeligt, når vi ikke accepterer en bestemt adfærd, men viser samtidig, at vi gerne vil være sammen med beboeren på trods af konflikten. Vi giver beboeren muligheder for at komme ud af en konflikt på en værdig måde.

 • Vi guider beboerne i konflikter uden at overtage dem.

 • Vi tager konflikter på rette tid og sted.

 • Vi siger tydeligt fra.

 • Vi minimerer konflikter i offentlige rum.

 • Vi aftaler individuelt med hver beboer, hvordan vi håndterer konflikter i forhold til timeouts, konfliktforløb osv.

 • Vi inddrager en tredje part om nødvendigt.

Sådan får vi et engageret personale

Det er vigtigt, at personalet lever op til Hedegaards metoder og arbejder systematisk over refleksioner i det pædagogiske arbejde. Det er en forudsætning for succes, at vi sikrer en vis ensartethed i forhold til den pædagogiske tilgang og konkrete aftaler.

 • Vi samler vores erfaringer i en dagbog.

 • Vi holder personalemøder og vikarmøder.

 • Vi afstemmer personalets forventninger til hinanden.

 • Vi giver kollegial sparring.

Vi gennemgår og reviderer vores ydelser en gang årligt på et personalemøde. Ydelsesbeskrivelserne ligger på hjemmesiden.

èn ledig plads
27-06-2019
Vi har pt. èn ledig plads
Læs hele nyheden
Hedegaard har nu til huse to steder.
01-11-2018
Vi har lejet et stort hus på adressen Industrivej i Skjern .
Læs hele nyheden
Foredragsholder om
01-08-2018
Vil i høre et spænde foredrag om " det at bo på et bosted", så kommer èn af beboerne på Hedegaard gerne og giver et oplæg.
Læs hele nyheden

Selvejende Institution Hedegaard​

CVR: 30293363 

Holstebrovej 92

6900 Skjern​

Telefon: 29 36 00 79

E-mail: info@botilbudhedegaard.dk​​