Telefon: ​29 36 00 79

Hedegaards værdigrundlag

Værdigrundlaget beskriver hvad der skal kendetegne den kultur vi ønsker på Hedegaard. Det handler både om, hvordan vi møder beboerne, pårørende og samarbejdspartnere, og om hvordan vi samarbejder som kollegaer.

Værdierne er grundlag for, at vi lykkes med at løse vores faglige kerneopgave. Bestyrelsen og ledelsen skal være bærer af kulturen og skabe dialog om værdiernes betydning, men det er medarbejdere og lederne som har et fælles ansvar for, at værdierne lever i daglig praksis.

Kulturen på Hedegaard skal være båret af følgende værdier:

Respekt
Ligeværd
Ansvarlighed
Troværdighed
Professionalisme

Læs her om  hvordan vi forstår værdi begreberne og søger at omsætte dem i vores dagligdag:

Respekt:

Vi udviser respekt for hinanden, - uanset forskellighed i meninger og holdninger.

Respekt er uden latterliggørelse og med tydelighed i, at vi ser, hører og tager hinanden alvorlig i hverdagen.

Vi respekterer hinandens grænsesætning og lytter efter de budskaber og den intention, som ligger bag udsagnene. Vi søger forståelse for de begrundelser og intentioner der ligger bag den anden handlinger og 

valg.

Ligeværd:

At vi behandler hinanden som ligeværdige mennesker, selv om vi ikke er ligestillede er vi lige meget værd.

Forholdet mellem beboerne og personale er ikke kammerater, venner eller familie, men et omsorgsfuldt og professionelt forhold. Forholdet mellem kollegaer er en samarbejdsrelation og ikke en ven-relation.

Den ene opgave er ikke mere værd end den anden, vi kan noget forskelligt, vi har forskellige opgaver, men alle er med til at få Hedegaard til at fungere, og er dermed lige 

værdifulde.

Ansvarlighed:

Vi passer på hinanden, på en værdig måde med respekt for hinandens grænser og uden at overtage ansvaret for den anden og den andens følelser.

Vi passer på ting og på omgivelserne. Hedegaard skal være et pænt og ordentligt sted, hvor tingene bliver vedligeholdt og omgivelserne virker indbydende.

Personalet udviser en særlig ansvarlighed ved:

At skabe rum og mulighed for trivsel, udvikling og livsglæde hos beboerne

At være gode rollemodeller for en positiv, respektfuld og anstændig tone og samværsform.

Selv at se når noget trænger til at blive gjort og få opgaverne løst.

At være økonomisk ansvarlige i forhold til de midler og ressourcer vi har til rådighed.

Troværdighed:

Vi stoler på hinanden, og overholder de aftaler vi laver både i forhold til beboere, kollegaer og samarbejdspartnere.

Det vi siger, er det vi

gør.

Professionalisme:

På Hedegaard ønsker vi at udvise en høj grad af professionalisme, defineret gennem faglighed, engagement og fleksibilitet. 

Faglighed er evnen til at sammenkoble teori og praksis, herunder at kunne observere og reflektere, samt bruge observationerne og refleksionerne i valg af pædagogiske metoder.

Faglighed er evnen til at opstille mål i forhold til beboerne og til stadighed arbejde struktureret for at opnå målene.

Faglighed er at tilpasse den pædagogiske praksis i forhold til situationen og stadig have både del mål og endeligt mål for

øje.

Faglighed er at kunne analysere sig frem til budskabet / intentionen bag enhver handling og udsagn.

Faglighed er at indgå i en professionel og personlig relation til både beboere og kollegaer, men undgå at blive privat og familiær.

Faglighed er at være bevidst om hvad man gør, hvorfor man gør det og hvornår man gør det, samt at kunne redegøre for de pædagogiske valg man træffer.

Faglighed er at turde tage lederskabe og handle, både med risiko for succes og fiasko.

Fleksibilitet vises ved:

At vi er åbne, undersøgende og nysgerrige.

At vi omstiller og tilpasser rammer, struktur og tilgang i forhold til hvad der måtte være behov for.

At vi omstiller og tilpasser krav og forventninger i forhold til formåen og beboernes dags form.

At vi alle hjælper hinanden med at få dagene til at hænge sammen, både i forhold til arbejdsplan, dags struktur, kørsel osv.

Engagement ses ved:

At beboere og kollegaerne mærker, at vi vil dem, og lytter til deres tanker og ønsker.

At vi byder ind i forhold til at løse de forskellige opgaver, og vi går foran med gejst og energi i forhold til de praktiske opgaver, for derigennem at skabe motivation hos beboerne.

At vi hver dag viser, i både ord og handlinger, at vi vil noget med vores indsats på Hedegaard.

èn ledig plads
27-06-2019
Vi har pt. èn ledig plads
Læs hele nyheden
Hedegaard har nu til huse to steder.
01-11-2018
Vi har lejet et stort hus på adressen Industrivej i Skjern .
Læs hele nyheden
Foredragsholder om
01-08-2018
Vil i høre et spænde foredrag om " det at bo på et bosted", så kommer èn af beboerne på Hedegaard gerne og giver et oplæg.
Læs hele nyheden

Selvejende Institution Hedegaard​

CVR: 30293363 

Holstebrovej 92

6900 Skjern​

Telefon: 29 36 00 79

E-mail: info@botilbudhedegaard.dk​​