Telefon: ​29 36 00 79

Beboere som er på vej mod et mere selvstændigt liv

Beboerne i denne afdelingen har for nogles vedkommende boet i èn af Hedegaards andre afdelinger eller kommer fra andre botilbud eller fra egen bolig.

Beboerne i denne afdeling har meget forskellige støttebehov, og derfor tilrettelægges indsats og normering ud fra en nærmere aftale med kommunerne, som visiterer beboere til afdelingen.  Nogle af beboerne har været gennem et forløb på Hedegaard, medens andre beboere skal tilbydes et botilbud, som en forebyggelses indsat i forhold til problemskabende adfærd.

Beboerne har til tider en udfordrende adfærd, præget af psykiske og sociale vanskeligheder. De kan være følelsesmæssigt tidligt skadede, med en karakter afvigende personligheds struktur og en behovstyret, grænseoverskridende, og til tider udad reagerende adfærd til følge. Som regel har beboerne kun en meget begrænset indsigt i betydningen af egen adfærd.Alle har dog et sprogligt og begrebsmæssigt funktions niveau, der gør at de i et vist omfang er i stand til aktivt at indgå i et samspil omk. behandlingen.

Den typiske beboer er en ung, som har haft en konfliktfyldt og kaotisk opvækst, præget af mange skift og svigt. Ofte har han bevæget sig i udkanten af misbrugsmiljøet, og har prøvet forskellige former for misbrug, men uden dog at have en egentlig misbrugsproblematik. Der modtages ikke brugere som har et aktivt og behandlingskrævende misbrugsproblem.

Det er tale om unge og voksne, som ofte har haft en lang række anbringelser på forskellige plejefamilier, institutioner eller i kriminalforsorgens regi, og som har haft et behandlingsforløb i et omfattende og individuelt tilpasset døgntilbud.

Målgruppen kan være i risikozonen for at begå kriminalitet eller har begået kriminalitet, og er som følge deraf idømt en foranstaltnings dom jf. Straffelovens § 68. Der kan være tale om en tilsyns dom, en tilsyns dom med mulighed for institutionsanbringelse. Grundet deres funktionsniveau er de erklæret ikke egnet til almindelig straf, men er fundet metal retarderede i en sådan grad at de tilhører personkredsen, som er beskrevet i straffelovens § 16

  • ​Der modtages ikke fysisk handicappede beboere.
  • ​Der modtages ikke brugere som har et aktivt og behandlingskrævende misbrugsproblem.

Forsørgelses grundlagt for beboerne vil være kontanthjælp eller pension. Psykiatrisk eller psykologiske udredninger iværksættes efter aftale med handle kommunen, som også afholder udgiften.

Målgruppen er lettere udviklingshæmmede / sent udviklede, som ved indskrivningen er i alderen 18-40 år.

Pædagogisk tilgang og metode

I denne del af Hedegaard er beboerne som udgangspunkt selvstændig i stand til at stå op til aftalt tid og komme af sted på arbejde / dagbeskæftigelse. Der kan dog etableres telefonvækning fra andre afdelinger eller ved at dagbeskæftigelses personalet kommer forbi. I eftermiddags- og aftentimerne såvel som i weekends er der personale i afdelingen, og der er mulighed for støtte til alle de daglige opgaver, samt til f.eks. planlægning af fritid, konfliktløsning, m.m.

Forløbet

Et bo og behandlingsforløb i denne afdeling må forventes at være af længere varighed.og består af følgende faser:

  • En indslusningsfase hvor de primære mål er at skabe positive relationer mellem beboeren og medarbejderne, give beboeren tryghed og sikkerhed i at vi kan rumme ham, samt foretage observationer og iagttagelser, som skal danne grundlag for det videre arbejde.
  • En stabiliserings og udviklingsfase, hvor beboeren trænes i at opnå flere og flere selvstændige færdigheder og funktioner, så ledes at beboeren muligvis på længere sigt kan bo i egen lejlighed med § 85 støtte.

Dagtilbud

Der kan enten tilkøbes dagtilbud på Hedegaard, eller beboerne kan være beskæftiget i eksterne dagtilbud, såsom beskyttede værksteder, særlige stillinger i private virksomhed eller lignende.

Brug for mere information?

Få mere information eller en grundig dialog. Udfyld kontaktformularen nedenfor og vi vender tilbage med svar hurtigst muligt.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
èn ledig plads
27-06-2019
Vi har pt. èn ledig plads
Læs hele nyheden
Hedegaard har nu til huse to steder.
01-11-2018
Vi har lejet et stort hus på adressen Industrivej i Skjern .
Læs hele nyheden
Foredragsholder om
01-08-2018
Vil i høre et spænde foredrag om " det at bo på et bosted", så kommer èn af beboerne på Hedegaard gerne og giver et oplæg.
Læs hele nyheden

Selvejende Institution Hedegaard​

CVR: 30293363 

Holstebrovej 92

6900 Skjern​

Telefon: 29 36 00 79

E-mail: info@botilbudhedegaard.dk​​